درب های اتوماتیک کابا


شرکت گیلگن در سیستم (کابا) در سال 1961 ابتدا توسط اقای جاکوب گیلگن در گاراژی که از پدر و مادر به او رسیده بود تاسیس و شروع بکار کرد که برای اولین بار از سیستم های درایو به صورت خودکار برای کار کردن درب ها ، نصب و آنها را در محل هر یک از مشتریان را آغاز کرد. در حال حاضراین شرکت با نیروی کار 900 نفری در سراسر جهان فعالیت مینماید و در 70 کشور دنیا نمایندگی فعال دارد .

دسته بندی محصولات/خدمات

وب سایتهای غرفه 24

 

مختصری درباره درب های اتوماتیک کابا

درب های اتوماتیک کابا

شرکت گیلگن در سیستم (کابا) در سال 1961 ابتدا توسط اقای جاکوب گیلگن در گاراژی که از پدر و مادر به او رسیده بود تاسیس و شروع بکار کرد که برای اولین بار از سیستم های درایو به صورت خودکار برای کار کردن درب ها ، نصب و آنها را در محل هر یک از مشتریان را آغاز کرد. در حال حاضراین شرکت با نیروی کار 900 نفری در سراسر جهان فعالیت مینماید و در 70 کشور دنیا نمایندگی فعال دارد .

    ادامه...

    محصولات جدید

      محصولات پربازدید